CORE OFFERING
En-til-en er et designfellesskap der man kan dele kunnskap og erfaringer.
En-til-en møtes månedlig for å dele kunnskap og erfaringer over en øl med innslag av uformell faglig diskuss og korte morsomme workshops. 
Etter innslagene kan man, en til en, pitche prosjekter og utfordringer som den andre designeren får mulighet til å hjelpe med. Med pen og papir, og støtte av appen er det enkelt å skisse idéer, opprette kontakt, dele prosjekter og avtale møter ved behov.

AHO Design GK5 2017
Av Martin Pangy Rojas P. Bøckman
Service Design, Product Design, Interaction Design
Varighet: 8 uker
Storyboard
Brukerreise
Produkt
Navneskilt som fungerer som en icebreaker og skal kommunisere kompetansen man innehar. Det er også et symbol som skal styrke tilhørighet til gruppen.
Research
Jeg ville finne ut hvorfor folk var villige til å hjelpe andre.
I forskningen om altruisme, uselvisk og offervillig holdning, fant jeg jeg ut at om man faktisk har en absolutt uselvisk og offervillig holdning, som går på bekostning av dine reproduktive fordeler, så ville dette minske sjansene for reproduksjon og ikke overleve i det evolusjonære perspektivet. Det tyder på at det er noen reproduktive fordeler ved å samarbeide, fordi alle mennesker gjør det, også med folk som ikke er i slekt. Men hvordan stimulerer man til dette?
Et fellestrekk er at om man føler tilhørighet til et fellesskap, som noen kaller fiktive slektskap, så er man mer villig til å hjelpe. Siden mennesker bruker ytre tegn til å skille mellom slekt og ikke slekt, trenger man myter om felles opphav, ritualer og symboler for å opprettholde denne tilhørigheten til en fiktiv slekt, eller sosial gruppe som man også kan kalle det. 
Min utfordring blir derfor å skape et fellesskap, gjennom myter, symboler og ritualer. I fellesskapet oppmuntres det til å gi og ta, i tillegg til å gi videre med indirekte gjengjeldelse i gruppa, og at man kan signalisere samarbeidsvilje og tiltrekke seg gode samarbeidspartnere. 
Back to Top