Dyrkelaget leverer et rikt utvalg lokalproduserte grønnsaker av god smak og høy kvalitet. Vi skaper en dialog mellom forbruker og produsent, ved å gi brukeren innsyn i produksjonen og frihet til å velge hvilke grønnsaker som skal dyrkes.

Produksjonen består av både frittstående og bygningsintegrerte autonome veksthus, med større produksjonsanlegg samt små researchlabs. Hydroponi er anvendt som produksjonsmetode i et kontrollert og lukket økosystem, som gir klimavennlige og sprøytefrie grønnsaker. Ved hjelp av ulike variabler kan vi kontrollere veksten til grønnsakene for å skape optimale produkter. Autonom produksjon sikrer at vi kan leverer til en konkurransedyktig pris. 
Bruker mottar grønnsakene på hjemmelevering til ønsket tidspunkt, året rundt.

AHO Design GK6 2018
Av Geir Atle Hustoft, Thomas Wang, Elias Olderbakk, Alvile Jerpseth, Gustav Traberg og Martin Pangy Rojas P. Bøckman
System Oriented Design, Product Design, Interaction Design, Service Design 

Duration:  7 weeks
Gigamap av Dyrkelaget
Interaksjon: App & Web
Tjenesten
Produkt
Hydropontus, den autonome lagerroboten er utviklet for å gjøre salatdyrking helautonomt, fra såing, flytting, høsting til leveranse.
Reseach
System orientert design handler om å forstå konteksten og systemet man designer for. Mengder med informasjon ble mappet ut og ble satt i relasjoner til hverandre for å forstå systemet på macro og mikro nivå. Kombinasjonen av second hand research, som artikler og rapporter i tillegg til intervjuer av brukere og produsenter ga oss god forståelse av mulighetsrom og behov.

Back to Top