Dyrkelaget leverer et rikt utvalg lokalproduserte grønnsaker av høy smak og kvalitet. Vi skaper en dialog mellom forbruker og produksjon, ved å gi bruker innsyn i produksjon og frihet til å velge hvilke grønnsaker som skal dyrkes.

Produksjonen består av både frittstående og bygningsintegrerte autonome veksthus, med større produksjonsanlegg og mindre researchlabs. Hydroponi er anvendt som produksjonsmetode i et kontrollert lukket økosystem, som gir klimavennlige og sprøytefrie grønnsaker. Ved hjelp av ulike variabler kan vi kontrollere veksten til grønnsakene, for å skape optimale produkter. Autonom produksjon sikrer at vi kan leverer til en konkurransedyktig pris. 
Bruker mottar grønnsakene på hjemmelevering til ønsket tidspunkt, året rundt.


AHO Design GK6 2018
Av Geir Atle Hustoft, Thomas Wang, Elias Olderbakk, Alvile Jerpseth og Martin Pangy Rojas P. Bøckman
System Oriented Design, Product Design, Interaction Design, Service Design
Gigamap av Dyrkelaget
Interaksjon: App & Web
Tjenesten
Produkt
Hydropontus, den autonome lagerroboten er utviklet for å gjøre salatdyrking helautonomt, fra såing, flytting, høsting og leveranse.
Reseach
Vi gjorde mye reseach, leste artikler, rapporter og gjorde forskjellige brukerintervjuer. Mengder med informasjon ble mappet ut og ble satt i relasjoner til hverandre for å forstå systemet på macro og mikro nivå. 
Send  meg en melding om du vil se rapporten med referanser.
Back to Top