Vi utviklet et shakersett for mixing av drinker. Ved å plotte inn målene på valgte glass på hjemmesiden genereres en produktfil med riktige mål. Deretter kan man laste ned en filen, eller bestille gjennom MakerShaker og få den 3Dprintet hoss oss så sender vi den til deg.

AHO Design GK4 2017
Av Geir Atle Hustoft, Axel Berggraf, Martin Pangy Rojas P. Bøckman
Additive manufacturing, Parametrisk design, interactiondesign
Produkt
Prosess
Back to Top