Livet i havet er et tredelt konsept med et engasjerende spill og verktøy der eleven kan bygge opp modeller av næringsnett og økosystemer. Den skal knyttes til den virkelige verden gjennom fysiske aktiviteter i skolen, og skal gi elever og lærere en fleksibel og variert måte å utforske temaet. 

Konseptet skal gi læreren et semistrukturert læringsinnhold og fleksibilitet til å tilpasse undervisningen med ulike aktiviteter som eget arbeid, samarbeid i par, felles demonstrasjon og diskusjon i klasserommet eller et verktøy for kartlegging på utflukter.

AHO Design Diplomoppgave 2020
Av August Eriksen og Martin Pangy Rojas P. Bøckman
Interaction Design

Duration:  18 weeks

Spill og modell
Utforskning i habitater
Gjennom spillet skal eleven utforske habitater og overleve i et simulert økosystem der eleven oppdager arter og løser spennende oppdrag.
Oppdag og lag sammenhenger
Eleven bygger så gradvis opp modeller, fra næringskjede til næringsnett og videre til et mer komplekst økosystem. Dette skal hjelpe elevene å se sammenhenger som man vanligvis ikke ser ute i naturen, men som vitenskapelige modeller formidler godt. I kombinasjon med aktive læringsprinsipper, som at eleven selv bygger opp modellene, gir dette en dypere forståelse.
Småoppgaver
Det er lagt inn et element med småoppgaver som elven må løse for å låse opp både arter og nivåer, og dermed de store oppdragene. Dette legger godt til rette for å inkludere viktige læringsmomenter.
Nivåtilpasning
For å holde eleven motivert skal utfordringene nivåtilpasses og elvene kan benytte seg av ulike læringsstrategier.
Enkeltstående modell
Modellen har forskjellige modus der du kan leke med artsbestander og dermed se ringvirkningene i næringsnettet, eller andre aspekter som de forskjellige energimengdene som trengs oppover i næringskjeden.
Aktivitetsverktøy
En tom modell kan brukes til å kartlegge næringsnett i nærområde gjennom utflukt i en skoletime. Elevene kan ta bilder eller tegne det de har sett og kartlegge dette med modellen. De kan så bruke de innebygde funksjonene til å se hvordan artene påvirker hverandre. De kan også bruke dette til å presentere næringsnettet de har oppdaget og kartlagt.
Back to Top